„Servicii integrate pentru bunicii din Tansa”

Proiect implementat de Primăria comunei Tansa în parteneriat cu

Centrul Diecezan Caritas Iași

cod proiect 127531

Obiectiv general:

Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza comunei Tansa, județul Iași, în acord cu legislația în vigoare și nevoile grupului țintă.

 

Obiectivele specifice:

OS 1 Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor vârsnice din comuna Tansa, județul Iași, pe perioada de implementare a proiectului;

 

OS 2 Creșterea calității vieții pentru un număr de 165 de persoane din comunitatea marginalizată, prin oferirea de servicii socio-medicale, specializate, în cele 28 de luni de implementare a proiectului.

 

Activități previzionate:

·         Înființarea unui centru social, destinat persoanelor vârstnice, din comuna Tansa. În cadrul centrului, va funcționa un serviciu tip centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate Îngrijiri la domiciliu.

·         Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității, cu următoarele acțiuni în comunitate: 2 acțiuni de ecologizare, schimburi intergeneraționale (concerte de colinde, serbare pentru ziua vârstnicului, ateliere de confecționat obiecte hand-made).

·         Înființarea și asigurarea functionării Centrului de Îngrijire la Domiciliu. Pe perioada derulării proiectului (28 de luni), în cadrul centrului, 120 de persoane vârstnice vor beneficia de servicii sociale, servicii socio-medicale și servicii medicale.

·         Înființarea și asigurarea funcționării Centrului de zi Tansa. Se vor oferi servicii simultan unui numar de 45 de persoane, timp de 24 de luni și vor consta în: servicii sociale, masă caldă,  consiliere psihologică individuală și grupuri de suport, monitorizarea parametrilor fiziologici și activități de socializare.

 

Selecția beneficiarilor

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)      au domiciliul/locuiesc în comuna Tansa;

b)      se află într-o situație de vulnerabilitate;

c)       se confruntă cu probleme socio-medicale;

d)      au vârsta peste 65 ani.

 

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

·         30 de luni de management al proiectului (monitorizare proiect, derularea achizițiilor publice) și promovare, conform Manualului de Identitate Vizuală;

·         Înființarea centrului social destinat persoanelor vârstnice din comuna Tansa;

·         Înființarea și asigurarea funcționării Centrului de Îngrijire la Domiciliu Tansa;

·         Înființarea si asigurarea funcționării Centrului de zi Tansa;

·         165 de persoane vârstnice informate cu privire la beneficiile îmbătrânirii active;

·         45 persoane vârstnice care vor beneficia de servicii integrate în cadrul

            Centrului de zi Tansa;

·         50 de persoane vârstnice vor beneficia de servicii integrate în cadrul Centrului de Îngrijiri la Domiciliu;

·         Dezvoltarea activităților de voluntariat și implicare activă a membrilor comunității.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.794.150,33 lei  

Perioada de derulare a proiectului este: 20.06.2019 – 19.12.2021

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Mai multe informaţii puteţi obţine la:

·         telefon 0232325170/0743627710,                    

·         e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Persoană de contact: Anca-Diana Maftei-Păvălucă, manager proiect.