Programul de Intervenții în Situații de Urgență și Calamități Naturale

 

Servicii

 

Programul Intervenții în situații de urgență și calamități naturale a fost înființat în anul 2003 pentru a veni in sprijinul comunităților lovite de inundații. 

Asociația Centrul Diecezan Caritas a fost în mijlocul sinistraților din toate localitățile afectate de inundații din zona Moldovei, de la producerea catastrofei, până la revenirea completă la viața pe care aceștia o aveau înainte de dezastru.

 

         A. Ajutor de urgenţă pe termen scurt:

•          Oferirea de ajutoare de urgenţă: pachete cu alimente, apă, produse de igienă personală, cizme, pături, corturi și alte produse de strictă necesitate pentru a ajuta sinistrații să depășească situația de criză.

•          Sprijin pentru comunitate în funcție de nevoile apărute: furaje pentru animale, aparate de uscat pentru case, ajutor la curățarea fântânilor.

         B.  Ajutor pe termen mediu

•          Programe de educație sanitară pentru copii

•          Oferirea de suport psiho-social categoriilor vulnerabile, copii și bătrâni

•          Donarea de alimente, sobe, lemne de foc

•          Programe de reabilitare pentru comunitățile afectate de dezastre: refacerea condiţiilor de locuit, donarea de produse de curățenie și unelte pentru curățarea caselor, asigurarea resurselor de subzistenţă (în primul rând pentru agricultură și creșterea animalelor)

         C.  Ajutor pe termen lung

•          Programe de reconstrucție după dezastre, sprijin în repararea și reconstrucția caselor afectate

•          Donații de materiale de construcții, mobilier, articole de uz casnic

•          Conceperea de programe agricole acolo unde au fost afectate culturile

        D. Prevenirea și reducerea riscului de dezastre

•          Evaluarea riscurilor din localități amenințate de dezastre naturale cu ajutorul echipelor de voluntari Caritas

•          Campanii de informare asupra efectelor dezastrelor și importanței prevenirii lor, distribuirea de materiale informative, broșuri și pliante în comunitățile vizate

•          Întâlniri cu copiii din aceste comunități, în cadrul cărora ei învață despre dezastre naturale şi reguli de bază în pregătirea pentru astfel de situaţii

•          Întocmirea de planuri familiale pentru situaţii de urgenţă cu ajutorul voluntarilor din comunitate.

 

 Programul de Intervenții în Situații de Urgență și Calamități Naturale - a fost reactivat pe data de 25 februarie 2022, odată cu începerea situației tragice din Ucraina. Până în prezent, aproximativ 1000 de persoane refugiate au beneficiat de diverse forme de sprijin prin centrele de primire de tranzit sau de permanență din cadrul Asociației.

De asemenea, începând cu luna iulie, în cadrul programului a fost deschis Centrul de servicii sociale pentru refugiații din Ucraina.

Scopul Centrului este acela de a furniza servicii sociale persoanele refugiate din Ucraina care locuiesc în Iași: servicii primare (ajutor alimentar, tichete sociale, materiale de igienă și produse pentru copii), servicii de consiliere (consiliere psihologică, informare, orientare socio-profesională, consiliere socială, consiliere juridică), cursuri de limba română. Până în prezent, în cadrul Centrului au fost oferite servicii unui număr de aproximativ 280 de persoane.

Pe 1 septembrie 2022, a sunat clopoțelul de început de an școlar pentru copiii refugiați din Ucraina. Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași a pus la dispoziția copiilor ucraineni 2 săli pentru clasa I și clasele a II-a și a III-a, pentru a învăța în limba maternă și tot ceea ce este necesar parcursului educațional.

Astfel, 40 de copii vor fi îndrumați, de către specialiști ucraineni să înțeleagă și să învețe mai ușor și mai bine lecțiile din programa școlară postată pe platforma ucraineană pentru învățământ online.

Puteți urmări întreaga activitate desfășurată anul acesta accesând:

 

 

Contact:
Huzum Radu  - 0742622699
Coordonator program