Programul “Servicii de ingrijire la domiciliu”

 

1. Prezentare generală a programului “Servicii de Îngrijire la Domiciliu”

Programul " Servicii de Îngrijire la Domiciliu" este un program al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, parte a programului naţional cu acelaşi nume al Confederatiei Caritas România, iniţiat în ţara noastră inca din anul 1994 cu spijinul si finantarea Caritas Germania. In dieceza de Iaşi, proiectul fiinţează din anul 2000, an în care s-a deschis primul centru de îngrijre la domiciliu (C.I.D) la Roman, urmând a se deschide in anii urmatori alte puncte de lucru la Iasi, Husi, Suceava, Com.  in satul Iugani,/Com. Mircesti, Com. Hălăucești  jud. Iasi, Com. Sagna/Jud. Neamt, Oțeleni, Pârgărești, Roman, Tămășeni, Săbăoani, Fărăoani.

 

2. Scopul proiectului

Scopul acestui proiect este asigurarea asistenţei sociale şi ingrijirii medicale la domiciliu persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu, corespunzãtor standardelor proiectului şi legislaţiei în vigoare

 

3. Obiectivele proiectului:

Organizarea şi asigurarea asistenţei socio-medicale la domiciliul persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu;

Creşterea gradului de integrare şi participare socială a persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu;

Scăderea gradului de solicitare pentru familiile ce îngrijesc aparţinători imobilizaţi la pat sau la domiciliu.

Asigurarea accesului la informaţii referitoare la drepturile persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu a acestora şi aparţinătorilor acestora .

Optimizarea cunoştinţelor teoretice şi practice a aparţinătorilor asistaţilor, a voluntarilor şi a personalului implicat în îngrijire;

Crearea unui cadru organizat şi supervizat profesional pentru activitatea voluntarilor;

Antrenarea, în acest tip de activitate, a responsabilităţii comunităţii şi administraţiei locale;

 

4. Grupuri de populaţie vizate:

-vârstnici,

-bolnavi cronici,

-persoane cu handicap neuropsihomotor

-persoane defavorizate social  

-persoane fără apartinatori

-familii cu multi copii

Selectarea beneficiarilor se face pe baza unor criterii medicale şi sociale argumentate prin documente, şi exclude orice discriminare etnica, de vârstă sau sex, de apartenenţă politică, socială sau religioasă.

 

4.1. Criterii de selecţionare a persoanelor asistate:

Imobilizarea la pat sau domiciliu din cauza vârstei sau a altor handicapuri fizice şi/sau psihice.

Singurătatea, gradul de izolare socială.

Starea materială precară.

 

5. Persoane implicate în proiect:

•             Personal angajat-coordonator diecezan

     -coordonator executiv diecezan

     - asistenti sociali

     - asistente medicale

     - kinetoterapeuti

     - ingrijitori la domiciliu

•             Voluntarii contribuie la derularea acestui proiect sub atenta coordonare a membrilor echipei de ingrijire

 

6. Servicii :

Serviciile acordate sunt reprezentate de îngrijire medicala la domiciliu, şi anume: injecţii, pansamente, tratamentul si profilaxia escarelor, clisme, monitorizări tensiune arterială, puls, glicemie, recoltări de analize, spălături vezicale, acordarea de materiale sanitare, si dispozitive medicale, etc., executate la stricta indicaţie şi supraveghere a medicului curant al beneficiarului.

Serviciile socio-medicale constau in ajutor in realizarea igienei corporale, ajutor la imbrăcare-dezbrăcare, sprijin la deplasarea în interior, ajutor în alimentatie, comunicare.

Serviciile sociale constau in, ajutor la cumparaturi, ajutor in activitătile vietii zilnice. La acestea se adauga si alte activitati, cum ar fi: consiliere administrativa, sfaturi in ingrijire, acordarea de mijloace de ingrijire, organizarea de activitati si serbari pentru asistati, cu pregatirea de pachete cu cadouri (alimente neperisabile, haine, obiecte de cazarmament).

In activitatea lor CID-urile colaboreaza cu Directiile de Munca, Solidaritate Sociala si Familie, Serviciile de asistenta sociala din cadrul primariilor, spitale, cabinete medicale, Casele de Asigurari de Sanatate Judetene precum si alte institutii implicate in activitati de asistenta sociala.

 

7. Rezultate preconizate:

Intensificarea calităţii şi cantităţii serviciilor oferite, cu creşterea numărului de colaboratori în domeniul de activitate expus, care are ca urmare:

Scăderea numărului de persoane vârstnice care necesita instituţionalizare.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, a stării de sănătate atât fizice cât şi a igienei mentale a asistaţilor cu păstrarea independenţei maxim posibile în raport cu condiţia proprie: -   Ca efect al îngrijirii speciale şi de bază al beneficiarilor ei vor avea un confort fizic sporit, îşi vor recăpăta demnitatea umană, vor fi prevenite apariţiile bolilor cu determinism social (datorate igienei precare, sărăciei, singurătăţii), cum sunt bolile infecţioase, subnutriţia, depresiile de involuţie etc.)

-              Ca urmare a serviciilor sociale la domiciliu diferitele probleme administrative ale beneficiarilor vor fi rezolvate la timp şi cu un cost şi efort minim din partea lor, asigurând o integrare mai bună în societate, respectiv în reţeaua de asigurări sociale existent.

-              Mijloacele de îngrijire la domiciliu puse la dispoziţia beneficiarilor vor facilita procesul de îngrijire şi vor creşte mobilitatea persoanelor cu deficienţe motorii.

-              Cursurile elementare de îngrijire antrenează familia, vecinătatea, voluntarii într-un proces de asistenţă socială in-formală, benefică asistatului dar şi celor implicaţi.

 

-              Prin activizarea asistatului în procesul de asistenţă, prin atragerea de voluntari, prin serbările organizate contribuim la reintegrarea după posibilităţi în micro şi macro societate.