Înființarea și funcționarea CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT din comuna Dodești, județul Vaslui

12 Februarie 2021

11.02.2021

Joi, 11 februarie 2021, a avut loc Conferința de lansare a proiectului

Înființarea și funcționarea CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT

din comuna Dodești, județul Vaslui

Cod Proiect: 130201

 

ProiectulÎnființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui” este implementat de către Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași în calitate de lider de proiect alături de partenerii săi - Comuna Dodești și Școala Gimnazială "Victor Ion Popa" Dodești și are ca obiectiv general „Dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții pentru un numar de 250 de persoane din comunitatea marginalizată din comuna Dodești, județul Vaslui”.

 

În cadrul Conferinței de lansare a proiectului Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui ce a avut loc joi, 11 februarie 2021 la Căminul Cultural Dodești, doamna Anca Diana Maftei Păvălucă, Managerului Proiectului din partea Solicitantului - Asociația Centru Diecezan Caritas Iași a susținut o prezentare detaliată prin intermediul căreia a dezvoltat obiectivele, activitățile și serviciile ce se vor realiza în cei 2 ani și 6 luni de implementare a proiectului: Servicii Socio-Educaționale, Îngrijire la Domiciliu Pentru Vârstnici, Informare și Consiliere Socio-Profesională, Măsuri pentru Dezvoltare Comunitară.

 

Dna Simion Gabriela Janeta, Director General al Școlii Gimnaziale "Victor Ion Popa" Dodești – Partener 1 în cadrul proiectului – a vorbit despre importanța accesului la educație în dezvoltarea comunității și a mărturisit că prin intermediul măsurilor educaționale din cadrul acestui proiect se va oferi sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație în vederea diminuării fenomenului de părăsire timpurie a școlii:

-    se va implementa un program educațional adaptat programei școlare și nivelului de dezvoltare a fiecărui copil;

-    pentru stimularea participării la activitățile educaționale, copiii din comunitatea marginalizată vor primi  pachete integrate (rechizite și materiale educaționale, echipamente sportive, transport, consultații oftalmologice de specialitate și ochelari) iar părinții/aparținători vor beneficia de servicii de educație parentală;

-    elevii din ciclul primar și gimnazial vor beneficia de servicii pentru de tip ”Școala după scoală” și zilnic vor avea câte o masă caldă.

Dna Director ne-a vorbit și despre provocările aduse de pandemie și că acum, mai mult ca niciodată, educația are nevoie de măsuri concrete, de suportul și implicarea noastră. Fiecare copil este o rază de speranță pentru viitor iar a investi timp, resurse și multă atenție față de nevoile celor mici este garanția unei societăți educate și libere.

 

Dna Cerbu Loredana, Primar al comunei Dodești, jud. Vaslui, – Partener 2 în cadrul proiectului –  și-a exprimat entuziasmul față de implementarea acestui proiect în comunitatea Dodești, a detaliat aspecte legate de contextul creării proiectului din perspectiva economico–administrativă, a vorbit despre Centrul Comunitar Integrat Dodești prin intermediul căruia se vor dezvolta și furniza servicii sociale, socio-educaționale și medico-sociale subliniind totodată impactul pozitiv pe care activitățile pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii îl vor avea asupra dezvoltării comunității locale:

       se vor lua măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă pentru un număr de 125 de membri ai grupului țintă:  informare, consiliere profesională și mediere socio-profesională;

       se vor furniza 4 cursuri de formare profesională: (Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu, Ajutor de Bucătar, Lucrător Finisor Construcții, Frizer) prin intermediul cărora 65 de persoane vor dobândi o calificare profesională iar 32 de persoane vor obține un loc de muncă sau vor desfășura o activitate independentă.

Dna Primar a menționat că o persoană certificată profesional aduce valoare comunității, prin ocuparea unui loc de muncă se contribuie direct la creșterea economiei localității și implicit la îmbunătățirea calității vieții tuturor membrilor acesteia.

Comuna Dodești implementează din anul 2018 proiectul „Centru multifuncțional de zi în comuna Dodești, județul Vaslui”, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin FEADR sub Măsura 19.2, prin intermediul căruia se realizează construția și dotarea Centrului multifuncțional de zi în comuna Dodești. Dna Primar a subliniat importanța proiectului Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui pentru a asigura funcționarea serviciilor sociale necesare în comunitate.

Doamna Maftei Păvălucă, are o grijă și un respect deosebit față de persoanele vârstnice, motiv pentru care  a declarat că pentru a veni în sprijinul bunicilor din comunitatea Dodești, se vor furniza servicii sociale de îngrijire la domiciliu și servicii integrate special concepute pentru nevoile acestora: consultații oftalmologice de specialitate, ochelari de vedere, evenimente de socializare și grupuri de suport.

Doamna Manager de proiect a vorbit și despre importanța conștientizării problemelor sociale pe care încă le trăim în zilele noastre și a menționat că pe parcursul anilor de implementare a proiectului se vor organiza diverse campanii de informare în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului. O comunitate a căror membri sunt ancorați în realitate și îi cunosc problemele, este o comunitate câștigată, armonizată, civilizată.

Din acest motiv, în cadrul proiectului „Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui” se vor organiza acțiuni de implicare activă și voluntariat a membrilor comunitătii în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea: campanii de ecologizare și de plantare copaci, diverse campanii de informare și conștientizare și se va înființa o rețea partenerială din rândul membrilor comunității.

 

Conferința s-a încheiat cu discursul Pr Iosif Iacob, Directorul General al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, ce a făcut o prezentare a Asociației, a scopului acesteia și a experienței dobândite până acum în domeniul dezvoltării și implementării proiectelor sociale.  Dl Director și-a manifestat bucuria față de realizarea acestui parteneriat și a subliniat importanța colaborării tuturor actorilor implicați în asigurarea succesului proiectului. La final, a încurajat auditoriul cu un mesaj de binecuvântare și de motivare în ideea manifestării unui parcurs lin, plin de realizări.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.       Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin dezvoltarea de servicii ”Școală după școală”, organizarea de activităti extrașcolare pentru elevii din ciclul primar și gimnazial Dodești (promovarea unei vieți active social și a spiritului civic) și oferirea de pachete integrate pentru 40 de  elevi timp de 30 de luni;

2.       Creșterea gradului de integrare pe piața muncii pentru un număr de 125 persoane marginalizate din comunitatea Dodești, prin oferirea de măsuri de ocupare: informare, consiliere, formare profesională și mediere ocupațională;

3.       Creșterea calității vieții pentru un număr de 85 de persoane vârstnice din comuna Dodesti prin oferirea de servicii socio-medicale și sociale;

4.       Creșterea gradului de informare și implicare activă a membrilor comunității în viața socială a comunității. 

 

Grupul țintă al proiectului cuprinde 250 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza Comunei Dodesti, jud Vaslui:

       125 de persoane vor beneficia de măsuri de ocupare: sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, informare, consiliere profesională și mediere socio-profesională.

       125 persoane vulnerabile (copii și vârstnici) vor beneficia de servicii sociale și medico-sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat Dodești.

 

În cadrul proiectului sunt prevăzute măsuri specifice pentru stimularea grupului țintă:

       pentru stimularea participării la activitățile educaționale, copiii din comunitatea marginalizată vor primi 40 de pachete integrate (rechizite și materiale educaționale, echipamente sportive, transport, consultații oftalmologice de specialitate și ochelari);

       pentru copiii ce beneficiază de servicii socio-educaționale se oferă zilnic câte o masă caldă;

       pentru sprijinirea membrilor grupului țintă și stimularea participării la cursuri, se vor acorda subvenții în cuantum de 5 lei/oră;

       pentru stimularea procesului de identificare a locurilor de muncă, la angajare se vor acorda 32  premii în valoare de 2500 lei, consultații oftalmologice de specialitate și ochelari;

       în total vor fi oferite 250 de consultații oftalmologice.

 

Perioada de derulare a proiectului: 11 decembrie 2020 – 31 mai 2023.

Valoarea totală a proiectului: 4,352,834.02 lei din care nerambursabil 4,331,282.27 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

DATE DE CONTACT:  Anca Diana Maftei Păvălucă (Manager Proiect),
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  www.caritas-iasi.ro, Grup Facebook: Proiect Dodesti

 

Citit 3097 ori Ultima modificare Vineri, 12 Februarie 2021 12:35