Iubirea aproapelui, înrădăcinată în iubirea lui Dumnezeu, este înainte de toate o datorie pentru fiecare credincios, dar este și datorie pentru întreaga comunitate eclezială, și aceasta la toate nivelurile sale: de la comunitatea locală a Bisericii particulare până la Biserica Universală în ansamblul său....De-a lungul anilor, exercitarea carității s-a afirmat ca unul dintre domeniile sale esențiale, alături de administrarea sacramentelor și vestirea cuvântului. Practicarea iubirii față de văduve și orfani, față de prizonieri, bolnavi și față de toate persoanele care, în vreun fel, sunt în nevoi, țin de esența sa la fel ca și slujirea sacramentelor și vestirea Evangheliei.       ( Deus caritas est, 20; 22).

 Călăuzită de aceste principii ale Bisericii și de necesitățile reale ale atâtor persoane din societatea noastră, care se confruntă cu diferite forme de sărăcie, Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași s-a îngrijit în cei 30 de ani de activitate să favorizeze creșterea seminței carității, cultivate în pământul diecezei de Iași, lăsându-se hrănită și luminată de cuvântul viu al Evangheliei care se adresează deopotrivă angajaților, voluntarilor și tuturor creștinilor și oamenilor de bunăvoință.

 Ce au însemnat cei 30 de ani care s-au scurs? Au fost ani de creștere, de dezvoltare și  de maturizare.

 Creșterea și dezvoltarea au fost stimulate de atâtea necesități descoperite în comunitățile din orașele și satele din N-E României: oameni în diferite situații de precaritate, dar care poartă pe chipul lor aceeași imagine a lui Cristos pe care suntem chemați să-l slujim.

 Maturizarea a intervenit nu doar datorită trecerii inevitabile a timpului care aducea mereu noi transformări în societate, lăsând în urmă noi categorii de persoane care aveau nevoie de susținere, dar mai ales datorită multiplelor provocări la care asociația a trebuit să dea răspunsul cel mai potrivit, fără a uita că rămâne avocat și apărătoare a cauzei celor mici, a celor săraci și dezavantajați. Astfel pe lângă activitățile de sprijin oferit unui număr mereu  în creștere a beneficiarilor proiectelor, o permanentă preocupare a constituit-o alinierea serviciilor la noile reglementări legislative și standarde de calitate.

 Deși mai este mult de lucru pentru a conștientiza și sensibiliza pe cât mai mulți  oameni asupra responsabilității comune față de cei slabi și marginalizați din societate și a-i determina la o implicare mult mai hotărâtă, totuși se poate observa după această perioadă de timp că s-a reușit într-o bună măsură, plecând de la o analiză a nevoilor beneficiarilor, să se descope mai mult identitatea asociației de caritate în sine.

 Nu-mi rămâne decât să urez acestui organism viu al Bisericii mulți ani de slujire în continuare, răspunzând la glasul celor neauziți de societatea tot mai zgomotoasă de astăzi și antrenând în această lucrare a carității pe cât mai mulți oameni care să devină tot mai sensibili și atenți la nevoile semenilor. Felicitări și Domnul să vă inspire și să vă ajute pe mai departe pe toți lucrătorii Caritas, pe toți voluntarii și  binefăcătorii, să fiți instrumentele lui în mijlocul poporului la care vă trimite.

 

Pr. Egidiu Condac, vicar general