Centrul de Inserție Socio-Profesională pentru  Tineri în Dificultate a fost unul dintre proiectele sociale  de impact, derulate de către  Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași ce a fost destinat tinerilor aflați în situații de risc.

 Proiectul a debutat pe 1 noiembrie 2002, în comuna Bârnova, jud. Iași , scopul acestui program fiind încă de la început integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârste între 16-25 ani care fie proveneau din Centrele de Plasament,  datorită depășirii limitei de vârsta (18 ani), fie  erau tineri cu un nivel școlar precar și o situație familială critică (părinți alcoolici, familii monoparentale sau numeroase), fie tineri care aveau un handicap ușor dar care aveau capacitatea fizică și mentală de a învăța o meserie.

Acești tineri aveau foarte puține posibilități să depășească granițele unui univers stigmatizat în care nu au ales ei să trăiască , în care li s-au pus în permanență limite și în care nu au fost învățați să își folosească propriile resurse și calități pentru o dezvoltare personală echilibrată. Cea mai mare parte dintre tineri  nu aveau încă achiziționate deprinderi de viață independentă, cum ar fi o igienă corectă, o alimentație corespunzătoare, un comportament adecvat în societate. În momentul intrării în acest proiect, tinerii au avut o șansă în plus să găsească suportul de care are nevoie  orice copil și pe care ar fi trebuit să îl primească din partea familiei, dar pe care  unii dintre ei nu au reușit să o cunoască niciodată.

 Proiectul nu a oferit doar cursuri de formare profesională acreditate, ci și-a propus,  mai ales,  să contribuie la dezvoltarea acestor tineri prin accesul la un stil de viață diferit, caracterizat prin principialitate, moralitate și spiritualitate. Pe toată perioada proiectului, tinerii au fost asistați psiho-emoțional și social de personal specializat (psiholog, asistent social, asistent medical). În biroul de consiliere situat la etajul clădirii în care se afla atelierul de tâmplărie, erau organizate periodic întâlniri individuale și de grup cu tinerii. Se crea astfel o atmosferă de conectare în cadrul căreia tinerii se simțeau în siguranță și puteau vorbi deschis despre propriile probleme. Tinerii care au locuit la un moment dat  în apartamente închiriate,   erau supravegheați îndeaproape  și sprijiniți în activitățile gospodărești, astfel încât la finalul  programului să fie autonomi.

 Formarea practică  s-a realizat în propriul atelier de tamplarie, sub supravegherea maiștrilor angajați în proiect, atelierul fiind la vremea aceea un punct de producție activ și oferind un cadru adecvat ca  tinerii să fie implicați în procese tehnologice reale.

 După 1 an de zile, la finalizarea cursurilor de calificare, urma perioada de  identificare de locuri de muncă pentru fiecare tanar integrat în proiect, apoi o perioadă de monitorizare de 4 luni, în care tinerii erau asistați de la distanță pentru a exista siguranța că procesul era unul  stabil, neperturbat de alți factori externi. Tinerii primeau în continuare, timp de 6 luni,  sprijin material pentru cazare, îmbrăcăminte și masă, produse igienico-sanitare , sprijin educativ și psiho-social.

 Alte activități desfășurate în cadrul proiectului au fost: cursuri de alfabetizare  săptămânale,  pentru tinerii cu probleme  de scris și citit , cu ajutorul voluntarilor; seminarii de informare și formare, pe diverse teme;  activități de socializare și recreere ( vizitarea diverselor puncte de interes din oraș, teatru, muzee, activități sportive); activități de voluntariat ce au ca scop valorizarea tinerilor - săptămânal tinerii realizau reparații de mobilier pentru alte persoane imobilizate în casă, persoane asistate de Asociația C.D.Caritas. S-au organizat inclusiv șantiere internaționale în cadrul cărora au fost  reabilitate anumite obiective de interes major(ex. 2006-dispensarul comunei Bârnova).

 Deși la început a fost privit cu scepticism, proiectul a reușit să schimbe viața a aproximativ 130 de tineri pe parcursul a 10 ani de activitate, dar și  mentalitatea comunității în care se afla (Bârnova). S-a reușit atragerea ca parteneri în proiect a Primăriei Comunei Bârnova,  a Școlii Generale din sat, Poliția etc., un efect direct al acestui fapt fiind solicitarea  venită din partea primariei Comunei de a include în program și  tineri din sat.

 Centrul de Inserție Profesională pentru Tineri aflați în Dificultate a fost într-adevăr o șansă reală pentru acei tineri care și-au dorit să schimbe cu adevărat ceva în viața lor, pentru că le-a oferit un cadru securizat  în cadul căruia au luat, poate, pentru prima data contact cu provocările vieții de adult în devenire și unde au scos la suprafață resurse personale pe care încă nu erau conștienți că le posedă.

 

 Oana Huzum, psiholog