MONS. GRIGORE DUMA

Director Caritas: 1999 - 2002

S-a născut la 10 februarie 1939 la Valea Mare - Bacău. A absolvit Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif" din Iaşi în anul 1964. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1964 la Alba Iulia de către Episcopul  Marton Aron. A activat ca vicar la Oituz, paroh la Cacica, secretar la Episcopia de Iaşi, prefect la Seminarul din Iaşi, secretar la Episcopia de Iaşi, paroh la Cleveland "Sfânta Elena", statul Ohio, SUA (1983-1990), vicar la Episcopia Iaşi, rector la catedrala "Sfântul Gheorghe" din Canton, statul Ohio, SUA, cancelar la Episcopia de Iaşi, director al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, administrator la Cârlibaba, rector la catedrala "Sfântul Gheorghe" din Canton, statul Ohio, SUA. Este preot pensionar din anul 2003.

Monseniorul Grigore Duma ocupă un loc special în istoria Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Biografia sa profesională, ca şi personalitatea sa au un caracter cu totul deosebit. Sfinţia sa a îndrumat Caritasul într-o perioadă de tranziţie, după un timp în care organizaţia a luat fiinţă şi s-a consolidat. Deşi a preluat funcţia de director după nouă ani de la înfiinţare, monseniorul Grigore era familiarizat cu activitățile. El se numără printre membrii fondatori care au fost alături de pastorul diecezei în iniţiativa de a relansa activitatea caritativă a Bisericii, imediat după recăpătarea libertăţii în ţara noastră.

De numele său se leagă principalele proiecte cu caracter medical SID (Servicii de Îngrijire la Domiciliu) şi BACH (Biroului de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap), proiecte la nivel naţional , dar şi colaborarea cu organizaţii caritabile de peste ocean.

Din păcate, starea agravată a sănătăţii a determinat încetarea activității sale la Caritas.

Prezenţa sa în funcţia de conducere a lăsat o notă de distincţie, omenie, înţelegere asociată cu un umor inconfundabil.